واحدهای حافظه رایانه

در این پست با واحد های حافظه آشنا می شوید! Bit (بیت): بیت کوچک‌ترین واحد حافظه است که فقط دو مقدار صفر (۰) یا یک (۱) را می‌توان در آن ذخیره کرد. Nibble (نیبل): معمولاً به مجموعه‌ی ۴ بیت که کنار هم قرار گرفته باشند یک نیبل گفته می‌شود. Byte (بایت): هر بایت معمولاً برابر […]