بسم الله الرحمّن الر‌ّحیم

سلام دنیا!

این فقط یه شروعه، یه حرکت، یه تجربه جدید.

شاید نتیجه‌ش غیرقابل پیشبینی باشه ولی فقط میخوام شروع کنم

برچسب‌ها: